Aalto Networking Platform

Networking at Aalto

Aalto Networking Platform

The Aalto Networking Platform initiative promotes cross-disciplinary actions in Aalto University’s seven key research areas. We bring together experts in science, technology, arts and business, across departments, supporting collaboration both inside and outside of Aalto.

About us

Networking event 'Artificial intelligence in materials science'_photo Glen Forde

Platform services for Aalto community

Events and service support for the Aalto academic community

Aalto Networking Platform
RAI impact night, 2018

Platform services for partners

Find the right experts and actions for your needs

Aalto Networking Platform
Image visualising the key research areas. Described in text next to the image.

Mission and vision

Our key activities focus on bringing researchers together and supporting multi- and cross-disciplinary initiatives

Aalto Networking Platform

Highlights

Featured stories, events, and other content by the Aalto Networking Platform.

Designs for a Cooler Planet logo

Designs for a Cooler Planet

Annual exhibition series envisioning sustainable futures through creative concepts

Health talks event image

Health Talks: Founder, Entrepreneur, Licensee

Comparing alternative paths toward research commercialization

Events
Photo demonstrates the lighting of a materials samples composition. Photo: POCS team/Tiina Puputti & Valeria Azovskaya., research samples provided by Aalto Materials Platform.

Your research, your photos: The Photography Online Course for Scientists

Photography Online Course for Scientists (POCS) consists of tutorial videos, assignments, quizzes and designed for independent learning. The course developed with support of Aalto Online Learning by professional photography trainer Tiina Puputti and course producer Valeria Azovskaya

Aalto University

Key research areas

Learn more about activities in the seven key research areas of Aalto University.

Avancerade energilösningar

Vi bedriver omfattande energirelaterad forskning. Huvudfokus inom forskningen ligger på energivetenskaper, tvärvetenskapliga energitekniker samt energi och miljö.

Aalto University Showcases

Kunskapsuppbyggnad inom konst och design

Syftet är att hitta nya sätt att lösa förmodat olösliga problem, främja människors välfärd och påverka samhället på ett positivt sätt.

In Tension 4 Photo by_ Eeva Suorlahti

ICT och digitalisering

Vi står för 25–35 procent av de vetenskapliga publikationerna och universitetsutbildningen om ICT och digitalisering i Finland.

Two Aalto University students working at computers.

Affärsverksamhet i en dynamisk global omvärld

Vår forskning bidrar på ett betydande sätt till den finländska industrins konkurrenskraft och förnyelse och är till hjälp vid det politiska beslutsfattandet.

Wind farm by the water at sunset.

Hälsa och välfärd

Vår forskning inom hälsa och välfärd är huvudsakligen inriktad på neurovetenskap och -teknologi, funktionell MRIn, biomedicinsk teknik, bioinformatik och beräkningsmedicin, liksom andra tekniker i samband med hälsa och välfärd samt på ledarskap.

Aalto-health-forest-hiking

Människocentrerad byggd miljö

Vi utvecklar tvärvetenskaplig forskning som främjar planering, utformning och utprovning av bättre boendemiljöer.

Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Material och hållbar användning av naturresurser

De innovationer som föds ur vår materialforskning erbjuder stora möjligheter för finländska och internationella företag.

Close-up on a pair of hands wearing white rubber gloves, holding a black plastic coaster.

Related events

All upcoming events related to the Aalto Networking Platform.

Related news

All news related to the Aalto Networking Platform.

Students at the campus.
Samarbete Publicerat:

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse skänker en donation till Aalto-universitetets utbildningsområde för konst, design och arkitektur

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning vars tyngdpunkt ligger på hur psykiskt välbefinnande påverkar den fysiska hälsan. Detta är ett centralt perspektiv till exempel i undervisningen och forskningen om arkitektur för hälsa och välfärd vid Aalto-universitetet.
A scarf made of Ioncell.
Samarbete Publicerat:

Aalto-universitetet blir grundade delägare i företaget Ioncell som utvecklar ekologiska textilfibrer

Bolagets mål är att kommersialisera Ioncell®-teknologin som gör det möjligt att tillverka textilfiber av hög kvalitet av textilavfall och trä på ett ekologiskt hållbart sätt.
Nainen yhdistää television älytoimintoihin.jpg
Samarbete, Vetenskap & konst Publicerat:

Finland ska utveckla cybersäkerhetskompetens i hela Europeiska unionen

Forskare vid Aalto-universitetet ska ta fram utbildning inom cybersäkerhet som riktar sig till alla EU-länder. Finland har fått fem miljoner euro i projektpengar ur EU:s facilitet för återhämtning för tre år.
Logo
Samarbete, Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Huvudstadsregionens högre utbildningssamhälle går samman: kampanjen EveryMoveCounts lanseras

Kampanjen EveryMoveCounts syftar till att öka medvetenheten bland studenterna om den positiva inverkan som vardaglig aktivitet har på deras välbefinnande och funktionsförmåga.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat